Servicii firma de contabilitate Cluj-Napoca

Daca cauti servicii de contabilitate in Cluj-Napoca ai ajuns unde trebuie.Firma noastra de contabilitate „Sfero” punem la dispozitia clientilor sai servicii sunt sub forma de pachete sau servicii partiale in functie de optiunea clientului.

Servicii profesionale de evidenta contabiladc

 • Inregistrarea cronologica a articolelor contabile pe baza documentelor primare
 • Elaborarea balantei de verificare lunara
 • Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare
 • Intocmirea bilantului contabil
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele.
 • Verificarea si certificarea bilantului contabil
 • Oferim servicii complete de contabilitate in partida simpla pentru P.F.A.

contact-2

 

Servicii de personal – salarizarecons

 • Consultanta privind intocmirea dosarelor de personal
 • Intocmirea statelor de plata.
 • Elaborarea fiselor fiscale.
 • Intocmirea documentelor privind incadrarea personalului, incetarea contractelor de munca , modificari ale contractelor.
 • Depunerea on-line a registrului de evidenta a salariatilor REVISAL
 • Intocmirea si depunerea declaratiei 112 de plata a contributiilor sociale.

Mentionam ca societatea noastra detine un certificat calificat de semnatura electronica conform Legii 455/2001 de la unul dintre furnizorii acreditati.


contact-2

 

Consultanta privind legislatia financiar contabilalegislatie-1

 • Asistenta contribuabilului pe timpul controalelor fiscale
 • Consultanta privind organizarea contabilitatii financiare si de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare
 • Instruirea personalului cu privire la modul de intocmire a documentelor primare si circuitul acestora in cadrul organizatiei
 • Consultanta in alegerea sistemului informatic necesar activitatii
 • Consultanta in pornirea afacerii reprezentata sub forma indrumarilor privind legislatia financiar-contabila, asistenta in elaborarea planului de afaceri, efectuarea procedurilor de inregistrare a societatii, consultanta privind strategia economica si financiara
 • Organizarea si conducerea departamentului financiar – acest serviciu se adreseaza companiilor care au un departament de contabilitate si au nevoie de o persoana care sa conduca si sa organizeze activitatea contabila

Servicii de dizolvare/lichidare voluntara a societatilor 

Tot ce are un încept are și un sfârșit ! Nu este cu nimic diferit și când ne referim la ciclul de viaţă a unei societăţi. Sfârșitul reprezintă închiderea unei firme.

Când se închide o firmă? Se poate închide din mai multe motive, cele mai uzuale cazuri, conform Legii 31/1990, sunt:

 • la împlinirea timpului stabilit drept durată a societăţii
 • prin imposibilitatea realizării obiectului de activitate al firmei;
 • prin declararea nulităţii societăţii
 • prin decizia asociatului unic sau prin hotărârea adunării generale în acest sens;
 • la cererea oricărui asociat – pentru motive temeinice printr-o hotărâre a tribunalului în acest sens;
 • prin falimentul societăţii;
 • pentru alte cauze prevăzute de lege ori în actul constitutiv al societăţii

Cum se închide o firmă? Există 2 etape principale de parcurs:

 • Dizolvarea / Lichidarea voluntară a societăţii comerciale:

Dizolvarea reprezintă încetarea activităţii comerciale și pregătirea pentru lichidarea patrimoniului.

Lichidarea înseamnă că după stingerea datoriilor către creditorii societăţii, asociaţii pot cădea de acord cu privire la repartizarea activelor rămase. În cazul în care nu ajung la acest acord, procedura de lichidare se derulează conform legii (cu numirea unui lichidator).

 • Radierea societăţii comerciale din evidenţa Registrului Comerţului de pe langă Tribunalul în raza căruia este înregistrat sediul social al societăţii

Radierea reprezintă închiderea efectivă a firmei, ștergerea ei din evidenţa Registrului Comerţului.

De ce trebuie închisă firma?

Există consecinţe pentru neînchiderea la timp a unei firme conform legislaţiei fiscale în vigoare. Expirarea sediului social, nedepunerea bilanţului anual duce la dizolvarea din oficiu de către Registrul Comerţului și înscrierea faptelor în cazierul fiscal al administratorului.

Cine se ocupă de închiderea firmei?

Închiderea firmei prin intermediul dizolvării voluntare are implicaţii complexe juridice, contabile şi fiscale. Colaborarea cu un expert în domeniu asigură închiderea în cel mai scurt timp și fără riscuri. Specialistul se ocupă de toate formalităţile, îţi întocmește și semnează bilanţul de lichidare, îţi calculează cuantumul impozitului pe venitul din lichidarea firmei.

Firma SFERO SRL vă oferă toate serviciile necesare dizolvării/lichidării voluntare și radierii firmelor, ca dumneavoastră, antreprenor, să nu pierdeţi timp și să vă gândiţi la noi oportunităţi de afaceri:

 • Pregătirea și depunerea documentelor în cele 2 etape: decizii, împuterniciri, formulare, solicitate de Registrul Comerţului
 • Rezolvarea situaţiei contabile la zi: declaraţii lunare, trimestriale
 • Semnarea bilanţului de lichidare

Astfel, dacă ești nevoit sa îi iei rămas bun de la firma ta, fără bătăi de cap și amenzi, noi îţi rezolvăm rapid și eficient problema.

servicii-de-evidenta-contabila-cluj-napoca serv_cii consultanta-privind-legislatia-contabila servicii-de-dizolvare-lichidare-firme