Servicii de dizolvare- lichidare voluntara a societatilor comerciale

contact-2

 

Servicii de dizolvare/lichidare voluntara a societatilor 

Tot ce are un încept are și un sfârșit ! Nu este cu nimic diferit și când ne referim la ciclul de viaţă a unei societăţi. Sfârșitul reprezintă închiderea unei firme.

Când se închide o firmă? Se poate închide din mai multe motive, cele mai uzuale cazuri, conform Legii 31/1990, sunt:

 • la împlinirea timpului stabilit drept durată a societăţii
 • prin imposibilitatea realizării obiectului de activitate al firmei;
 • prin declararea nulităţii societăţii
 • prin decizia asociatului unic sau prin hotărârea adunării generale în acest sens;
 • la cererea oricărui asociat – pentru motive temeinice printr-o hotărâre a tribunalului în acest sens;
 • prin falimentul societăţii;
 • pentru alte cauze prevăzute de lege ori în actul constitutiv al societăţii

Cum se închide o firmă? Există 2 etape principale de parcurs:

 • Dizolvarea / Lichidarea voluntară a societăţii comerciale:

Dizolvarea reprezintă încetarea activităţii comerciale și pregătirea pentru lichidarea patrimoniului.

Lichidarea înseamnă că după stingerea datoriilor către creditorii societăţii, asociaţii pot cădea de acord cu privire la repartizarea activelor rămase. În cazul în care nu ajung la acest acord, procedura de lichidare se derulează conform legii (cu numirea unui lichidator).

 • Radierea societăţii comerciale din evidenţa Registrului Comerţului de pe langă Tribunalul în raza căruia este înregistrat sediul social al societăţii

Radierea reprezintă închiderea efectivă a firmei, ștergerea ei din evidenţa Registrului Comerţului.

De ce trebuie închisă firma?

Există consecinţe pentru neînchiderea la timp a unei firme conform legislaţiei fiscale în vigoare. Expirarea sediului social, nedepunerea bilanţului anual duce la dizolvarea din oficiu de către Registrul Comerţului și înscrierea faptelor în cazierul fiscal al administratorului.

Cine se ocupă de închiderea firmei?

Închiderea firmei prin intermediul dizolvării voluntare are implicaţii complexe juridice, contabile şi fiscale. Colaborarea cu un expert în domeniu asigură închiderea în cel mai scurt timp și fără riscuri. Specialistul se ocupă de toate formalităţile, îţi întocmește și semnează bilanţul de lichidare, îţi calculează cuantumul impozitului pe venitul din lichidarea firmei.

Firma SFERO SRL vă oferă toate serviciile necesare dizolvării/lichidării voluntare și radierii firmelor, ca dumneavoastră, antreprenor, să nu pierdeţi timp și să vă gândiţi la noi oportunităţi de afaceri:

 • Pregătirea și depunerea documentelor în cele 2 etape: decizii, împuterniciri, formulare, solicitate de Registrul Comerţului
 • Rezolvarea situaţiei contabile la zi: declaraţii lunare, trimestriale
 • Semnarea bilanţului de lichidare

Astfel, dacă ești nevoit sa îi iei rămas bun de la firma ta, fără bătăi de cap și amenzi, noi îţi rezolvăm rapid și eficient problema.

servicii-de-evidenta-contabila-cluj-napoca serv_cii consultanta-privind-legislatia-contabila servicii-de-dizolvare-lichidare-firme